22 SepBánh Pizza và bánh bao làm từ bột gạo?

Bánh Pizzabánh bao siêu đẳng
Xem những bánh PIZZA Siêu đẳng dành cho các MEM ăn tối nhé

Bột bánh bao: 18
URL đích: http://vfmvn.com.vn/product/44/bot-mi-cao-cap-ve-tinh

Bột bánh pizza: 15
URL đích: http://vfmvn.com.vn/product/52/bot-mi-da-dung-meizan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *